BW AJ Σχοινάκι Jump Rope 7′-4 Σχέδια (AJ783JR)

2,99